Onze inleider dit jaar is Jan Willem de Graaf, Lector Saxion Brain and Technology.

Het lectoraat Brain and Technology staat onder leiding van lector Jan Willem de Graaf. Naast klinisch psycholoog is Jan Willem eveneens opgeleid in artificiële intelligentie en functieleer. Zijn promotie heeft hij gedaan bij de RUG in ’92-’98. Voordat hij bij Saxion kwam werken heeft hij leidinggevende functies vervuld in diverse zorginstellingen.

Het lectoraat draagt bij aan het ‘smarter’ maken van de wereld. Onder meer door doelstellingen te formuleren die handvatten bieden waarmee bijvoorbeeld elektronische leefomgevingen en de inzet van devices nog slimmer gemaakt kunnen worden.

Aan de andere kant wordt het steeds duidelijker dat de smart world iets van mensen vraagt waar we nog geen rekening mee gehouden lijken te hebben. Het leren leven en werken in de slimme wereld vraagt in zekere zin ook om bewustere slimmere mensen terwijl soms met technologie het tegenovergestelde bereikt lijkt te worden. Hiermee bevindt het lectoraat zich dus in het hart van een smart world.


ONZE PARTNERS