Open Badges

Open Badges slaan aan bij EEGA Plus!

In de afgelopen maanden hebben diverse EEGA deelnemers hun eerste badges in de wacht gesleept. Daarvoor heeft EEGA Plus de handen ineen geslagen met Coinversable en Witteveen+Bos. Deze badges zijn digitale ‘insignes’ waarmee een deelnemer laat zien vaardig te zijn in een techniek of vakgebied. Getsrta vanuit een SROI project met Witteveen+Bos zijn de eerste behaalde badges zijn vooral gericht op de richting ICT. Badges lenen zich daarnaast uitstekend voor heel andere vakgebieden zoals het werken in een bedrijfskeuken. We merken enthousiasme bij de deelnemers en dat laat zich zien in de resultaten.

Leren van elkaar, met elkaar

Moet je in een klaslokaal zitten om een badge te behalen? Juist niet! De beschrijving van wat je moet kunnen als houder van de badge staat beschreven in definitie ervan. Net als de manier waarop je deze kunt behalen. Dat maakt het niet tijd –en plaatsgebonden. De deelnemer ziet direct wat hij/zij moet doen om de badge te behalen en kan aan de slag. Het resultaat levert de deelnemer vervolgens een bij een badgehouder die beoordeelt of de deelnemer voldaan heeft aan de eisen. In de samenwerking met Codidact vindt dit plaats in een Discord omgeving, waarin meerdere badgehouders de deelnemer van feedback voorzien. Zo’n badgehouder kan dus gewoon een andere deelnemer of student van Codidact zijn. Zij werken in dezelfde omgeving en leren en werken zo samen aan nieuwe vaardigheden (peer learning).