'Gewoon doen'

Van inspiratie naar participatie!

Dit jaar kiest de EEGA Groep voor een nieuwe opzet. Met medewerking van onder andere Saxion, Deventer Ondernemershuis, MKB Deventer, Azerty, Kommotiv, Deventer Werktalent, TijdLab, De Gasfabriek en Chain Logistics gaan deelnemers op expeditie. In deze expedities laten bedrijven zien hoe zij met de krapte op de arbeidsmarkt omgaan en hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier een rol in spelen. Deelnemers van de expeditie gaan ook zelf aan slag, met een eigen of gezamenlijk vraagstuk. Naast de expedities is er een gezamenlijke opening en terugkoppeling. Bovendien is er gelegenheid tot kennisdelen en netwerken tijdens JUNGLE FOOD in De Kantine.

Directeur eega groep aan het woord

De EEGA Themadag 2019 op 10 oktober a.s. biedt inspiratie en succesverhalen van werkgevers (en werknemers), een vertaalslag naar de praktijk en gelegenheid tot netwerken. Dit jaar met een nieuw concept: samen op expeditie in ´de jungle´ van De Gasfabriek Deventer.

De EEGA Themadag 2019 biedt werkgevers en HR-managers en -professionals inspiratie en gelegenheid om dit direct om te zetten in acties voor de eigen onderneming. Toonaangevende werkgevers en werknemers delen hun ervaringen en er is gelegenheid om met hen in gesprek te gaan. De insteek dit jaar is pragmatisch van aard, van inspiratie naar participatie. Door simpelweg te dóen ontstaan vaak praktische en verrassende ideeën en initiatieven, die tot mooie resultaten kunnen leiden. Ook bestaat de kans dat de EEGA Groep ter plekke een aantal werkgevers matcht met passende kandidaten. Een bescheiden bijdrage aan het verminderen van de krapte op de arbeidsmarkt en voor werkgevers een kans op het vinden van een passende kandidaat.

 

EEGA Themadag 2019: van inspiratie naar participatie, Gewoon Doen!

Sietze Henstra

Algemeen directeur EEGA Groep
0
Themadagen
0
Deelnemers
0
Workshops

EEGA THEMADAGEN

Diversiteit

Onze Themadagen staan voor diversiteit de visie van de EEGA Groep is: ‘dat ieder mens recht heeft op volledige participatie in de maatschappij’

Respect

Respect is voor ons een vanzelfsprekendheid!

Integriteit

Aan al ons handelen ligt integriteit ten grondslag, wij staan voor een open manier van werken die betrouwbaar is.

TERUGBLIK

ONZE PARTNERS